Rodzaje ogniskowych soczewek CO2 i ich zastosowanie

Dobranie właściwej soczewki oraz odpowiednie ustawienie jej ogniskowej to jedne z najistotniejszych czynników podczas użytkowania plotera laserowego. Zanim przejdziemy jednak do omówienia rodzajów ogniskowych soczewek CO2, warto wyjaśnić pokrótce, jak działa optyka laserowa i czym zasadniczo jest ogniskowa soczewki.

Wspomniana dziedzina nauki wykorzystuje zjawisko tzw. wymuszonej emisji promieniowania w celu wzmacniania światła i uzyskania tym samym wiązki lasera. Za jej pośrednictwem możliwe jest niezwykle precyzyjne spalanie określonego materiału na bardzo małym obszarze jego powierzchni. Jeśli chodzi o plotery laserowe CO2, wspomniane zjawisko zachodzi w tubie laserowej, która ma za zadanie wytworzyć energię w postaci fotonów. Następnie wyemitowane w ten sposób światło, skupiane jest przez soczewkę w punkcie nazywanym ogniskiem.

Ogniskowa soczewki co to jest?

Ogniskowa w optyce laserowej to odległość dzieląca ognisko od punktu głównego układu optycznego, którym jest środek soczewki. W obszarze objętym zasięgiem ogniskowej znajduje się promień lasera o optymalnym poziomie skupienia oraz możliwie najmniejszej średnicy swojej wiązki, co przekłada się na najwyższą precyzję obróbki dokonywanej za jego pośrednictwem.

Soczewki i ich ogniskowe

Do najistotniejszych elementów obsługi plotera laserowego, obok ustawienia odpowiednich parametrów pracy, należy dobór prawidłowej dla danego zastosowania soczewki oraz ustawienie właściwej ogniskowej. To właśnie od tych dwóch czynników w największej mierze zależeć będzie jakość cięcia laserowego.

soczewki

soczewki

Długość ogniskowej soczewki a rezultaty obróbki

W sytuacji gdy chcemy uzyskać doskonałe efekty grawerowania lub cięcia laserowego, musimy zadbać o zastosowanie soczewek o optymalnych właściwościach. Soczewki w ploterach laserowych różnią się od siebie przede wszystkim wspomnianym parametrem długości ogniskowej, podawanej standardowo w calach. Parametr ten określa tę odległość od soczewki, w której powinien znaleźć się przedmiot poddawany obróbce, aby wykorzystana została maksymalna intensywność wiązki laserowej wytwarzanej przez ploter. Jeżeli przykładowo ogniskowa danej soczewki posiada długość na poziomie 3'', optymalne efekty cięcia uzyskamy, ustawiając materiał w odległości wynoszącej właśnie wspomniane 3 cale.
Ogólna zasada dotycząca korelacji pomiędzy długością ogniskowej soczewki, a uzyskiwanymi efektami obróbki jest następująca – im większy stopień precyzji danego graweru (szczegółowości wzoru) chcemy otrzymać, tym mniejsza powinna być długość ogniskowej. Z kolei w przypadku cięcia laserowego powinniśmy zastosować soczewkę o ogniskowej tym dłuższej, im grubszy będzie obrabiany przez nas arkusz materiału.

Konkretne zastosowania soczewek w zależności od długości ich ogniskowych

Wybór soczewek optymalnych dla celów danego przedsięwzięcia zależy od wielu różnych czynników, z których do najważniejszych zaliczyć należy: moc danego plotera laserowego, rodzaj i grubość poddawanego obróbce materiału oraz szczegółowość wzoru, jaką chcemy uzyskać.

Aby ułatwić wstępne rozeznanie się w temacie, poniżej zamieszczamy ogólne informacje na temat przykładowych zastosowań kilku najpopularniejszych rodzajów ogniskowych soczewek CO2.

Soczewki 1,5''

Zastosowania dla:

  • znakowania lub grawerowania laserowego – wykonywanie precyzyjnych i szczegółowych wzorów z drobnymi elementami oraz pieczątek z tekstem o małej czcionce (rozdzielczość grafik przekracza 500 dpi),
  • cięcia laserowego - soczewki stosowane w połączeniu z ploterami o niewielkiej wydajności; umożliwiają wycinanie cienkich materiałów takich jak papier, akryl o grubości poniżej 2mm lub drewno o grubości do 2 mm.

Soczewki 2,0''

Zastosowania:

  • dla znakowania lub grawerowania laserowego – tworzenie większości standardowych grawerów oraz grafik o średnim poziomie szczegółowości (rozdzielczość na poziomie 500 dpi),
  • dla cięcia laserowego – ogniskowa soczewki o długości 2 cali wykorzystywana jest w połączeniu z ploterami o średniej mocy; pozwala ciąć akryl o grubości do 6 mm oraz drewno do grubości 6 mm.

Soczewki 2,5''

Zastosowania:

  • dla znakowania lub grawerowania laserowego – uzyskiwanie grawerów na materiałach podanych na temperaturę, takich jak laminaty; pozwala otrzymać grafiki o średniej szczegółowości, w rozdzielczości poniżej 500 dpi,
  • dla cięcia laserowego – soczewki przygotowane dla ploterów o średniej i dużej mocy;

Polecane do ciecia materiałów wrazliwych na temperature w celu obnizania temperatury ciecia i uzyskaniu głebszego ciecia materiału pozwalają ciąć akryl o grubości do 10mm oraz drewno 10mm

 

 

soczewki

 

soczewki

Soczewki 3,0''

Zastosowania:

  • dla znakowania lub grawerowania laserowego – wykonywanie grafik o niskim poziomie szczegółowości

Polecane do ciecia materiałów wrazliwych na temperature w celu obnizania temperatury ciecia i uzyskaniu głebszego ciecia materiału

  • dla cięcia laserowego - dedykowana laserom o dużej mocy, przeznaczonych do cięcia grubych materiałów.

Soczewki 4,0''

Zastosowania:

  • dla znakowania lub grawerowania laserowego – soczewka o ogniskowej na poziomie 4 cali wykorzystywana jest do tworzenia mało szczegółowych grafik oraz grawerów w drewnie techniką wypalania,
  • dla cięcia laserowego - zastosowana w połączeniu z ploterem o dużej mocy pozwala ciąć bardzo rozmaite materiały, w tym m.in. gumę piankową.