Promieniowanie laserowe a bezpieczeństwo i higiena pracy

Laserami określa się generatory promieniowania elektromagnetycznego o długości fali w zakresie od 100 nm do 1 mm. Stosuje się je w wielu gałęziach przemysłu, medycynie i kosmetyce, a także w nauce czy wojsku. Ich wykorzystywanie może wiązać się z zagrożeniami dla użytkowników i osób postronnych, dlatego jest ono ściśle uregulowane przez zasady BHP Laser wyróżnia się na podstawie jego zastosowania, typu, długości fali, reżimu pracy i sprawności. W zależności od tych parametrów należy podporządkować się konkretnym zaleceniom bezpieczeństwa pracy.

Klasy laserów

Norma PN-EN 60825-1:2000 wyszczególnia 7 odmiennych typów laserów: 1, 1M, 2, 2M, 3R, 3B oraz 4. Ich klasyfikacja w miejscu pracy jest bardzo ważna, ponieważ na jej podstawie dostosowuje się środki ochronne, procedury eksploatacji i postępowanie w przypadku pojawienia się zagrożenia.

W przypadku klasy 1. nie wymaga się zachowania szczególnych środków ostrożności. To najbezpieczniejsze urządzenia, które nie oddziałują ani na skórę, ani na oczy użytkowników. Można je spokojnie wykorzystywać w racjonalnych warunkach pracy.

W kwestii takiej jak promieniowanie laserowe BHP kładzie szczególny nacisk na urządzenia o klasie wyższej niż 1. Już 1M może być niebezpieczny w sytuacjach, w których bezpośrednio skieruje się wzrok na wiązkę. Najwyższa klasa (4) niesie za sobą zagrożenia uszkodzenia skóry, a nawet wybuchu pożaru.

Wymagania i zalecenia Sklasyfikowanie lasera wymusza na użytkowniku dostosowanie się do zasad BHP. Istnieje kilka podstawowych wymogów, które w znaczący sposób wpływają na bezpieczeństwo korzystania z urządzeń emitujących promieniowanie laserowe.

Należą do nich:

 • mianowanie inspektora do spraw bezpieczeństwa laserowego,
 • zastosowanie łącznika zdalnej blokady,
 • uruchamianie kluczem,
 • zastosowanie ogranicznika lub tłumika wiązki laserowej,
 • urządzenie sygnalizujące emisję promieniowania,
 • zastosowanie znaków ostrzegawczych,
 • osłonięcie wiązek laserowych
 • unikanie odbić zwierciadlanych,
 • zastosowanie środków ochrony indywidualnej oczu,
 • zastosowanie odzieży ochronnej,
 • szkolenie z zakresu bezpieczeństwa pracy z laserami.

Zagrożenia

BHP laserów pozwala uniknąć realnego niebezpieczeństwa, które może wyniknąć z ekspozycji na promieniowanie laserowe. Najbardziej narażone na uszkodzenia są oczy i skóra. Wskutek niewłaściwej eksploatacji oraz poniechania wykonywania zaleceń może dojść do poparzeń, koagulacji, pigmentacji, a nawet raka skóry. W przypadku narządu wzroku należy liczyć się z zaćmą, uszkodzeniami siatkówki czy zapaleniem rogówki. Jak więc widać, stosowanie się do zasad BHP promieniowania laserowego jest wyjątkowo ważne w każdym zakładzie pracy wykorzystującym generatory promieniowania elektromagnetycznego.

Okulary ochronne

 

 

POWRÓT