REGULACJA UKŁADU OPTYCZNEGO LASERA CO2

Przed przystąpieniem do kalibracji układu optycznego lasera CO2 należy w pierwszej kolejności zapewnić bezpieczeństwo sobie oraz ewentualnym osobom postronnym. Zwłaszcza kiedy uruchamiamy nowy ploter często podczas transportu dochodzi do rozregulowania układu. Należy pamiętać o okularach ochronnych i zamknięciu osłony plotera.

Regulację luster rozpoczynamy od lustra znajdującego się w komorze tuby laserowej. W pierwszej kolejności należy włączyć zasilanie plotera i włączyć laser. Moc lasera ustawiamy na początek na około 20%, a pojedyncze strzały wiązką wykonujemy przy pomocy przycisku oznaczonego jako „laser test”.

  1. Tuba lasera CO2
  2. Pierwsze lustro (od niego zaczynamy kalibrację)
  3. Drugie lustro
  4. Trzecie lustro
  5. Soczewka

 

lasery

 

Do kalibracji niezbędne będą nam następujące rzeczy:

  • papierowa taśma malarska
  • kawałek sklejki lub plexi.

Tuba lasera powinna się znajdować ok 6cm od pierwszego lustra. Na pierwsze lustro naklejamy podwójny kawałek taśmy (naklejony jeden na drugim) i wykonujemy pierwszy strzał. Na taśmie powinna pojawić się ciemna, nadpalona przez wiązkę kropka. Plamka powinna znajdować się mniej więcej w centralnej części lustra, jeśli tak nie jest luzujemy śruby trzymające tubę i z wyczuciem korygujemy jej położenie w pionie.

 

 

Z drugim lustrem postępujemy analogicznie jak z pierwszym. Naklejamy na nie taśmę papierową (podwójnie). Odległość drugiego lustra od pierwszego lustra jest większa niż tuby od pierwszego lustra więc najpierw w otworze przez który przebiega promień z komory tuby i wpada do komory roboczej umieszczamy sklejkę lub plexi tuż przed drugim lustrem i wykonujemy pojedynczy strzał laserem (wiązka może padać poza obudowę lusterka). Jeśli plamka lasera jest poza lustrem korygujemy ją aby padała w okno lustra 
i wykonujemy ponowny strzał. Na papierowej taśmie plamka powinna padać mniej więcej w środek otworu. Korekty dokonujemy za pomocą śrub kalibracyjnych umieszczonych za pierwszym lustrem. Najpierw zwalniamy śruby kontrujące, a następnie regulujemy ustawienie lustra. Dwie górne śruby odpowiadają za ruch lewo-prawo, a dolna śruba odpowiada za regulację góra-dół. Próby przeprowadzamy w dwóch położeniach. Pierwszą próbę niedaleko tuby a drugą w zdecydowanej odległości. Plamki na taśmie malarskiej powinny się ze sobą pokrywać. Jeśli się nie pokrywają powtarzamy powyższe czynności do skutku.

Z trzecim lustrem postępujemy dokładnie tak jak z drugim. Z tym, że plamka powinna być wypalana delikatnie poniżej środka lustra.