BLOG

PORADNIK UŻYTKOWNIKA PLOTERA C02

Korzystając z wieloletniego doświadczenia techników firmy IUVO-LASER,
nasi specjaliści przygotowali dla Państwa porady dotyczące obsługi, regulacji urządzeń znakowarek, ploterów laserowych CO2.

 

 

Rodzaje ogniskowych soczewek CO2 i ich zastosowanie

Dobranie właściwej soczewki oraz odpowiednie ustawienie jej ogniskowej to jedne z najistotniejszych czynników podczas użytkowania plotera laserowego. Zanim przejdziemy jednak do omówienia rodzajów ogniskowych soczewek CO2, warto wyjaśnić pokrótce, jak działa optyka laserowa i czym zasadniczo jest ogniskowa soczewki.

Promieniowanie laserowe a bezpieczeństwo i higiena pracy

Laserami określa się generatory promieniowania elektromagnetycznego o długości fali w zakresie od 100 nm do 1 mm. Stosuje się je w wielu gałęziach przemysłu, medycynie i kosmetyce, a także w nauce czy wojsku. Ich wykorzystywanie może wiązać się z zagrożeniami dla użytkowników i osób postronnych, dlatego jest ono ściśle uregulowane przez zasady BHP Laser wyróżnia się na podstawie jego zastosowania, typu, długości fali, reżimu pracy i sprawności. W zależności od tych parametrów należy podporządkować się konkretnym zaleceniom bezpieczeństwa pracy.

Jak ustawić ogniskową soczewki?

Optymalne efekty ciecia, grawerowania laserem CO2, możemy uzyskać dzięki precyzyjnemu ustawieniu ogniskowej soczewki lasera.

REGULACJA UKŁADU OPTYCZNEGO LASERA CO2

Przed przystąpieniem do kalibracji układu optycznego lasera CO2 należy w pierwszej kolejności zapewnić bezpieczeństwo sobie oraz ewentualnym osobom postronnym. Zwłaszcza kiedy uruchamiamy nowy ploter często podczas transportu dochodzi do rozregulowania układu. Należy pamiętać o okularach ochronnych i zamknięciu osłony plotera.